Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Netrpíte neurózou?

Co dělat, pokud trpíte některou z neuróz?Zdroj foto: ISIFA

Neurotik patří mezi slova, se kterými se často setkáváme v běžné řeči. Není divu, některou formou neurózy údajně trpí takřka třetina naší populace. Jaké jsou příznaky neurózy? Jaké druhy neuróz existují? A co dělat, pokud některou z nich trpíte?

Neuróza a její příznaky
Z medicínského pohledu, tedy očima odborníků, je neuróza považována za lehčí duševní poruchu, která se projevuje poruchami myšlení, cítění, vnímání a jednání bez přítomnosti nálezu na mozku a může být tak diagnostikována pouze na základě psychických a somatických příznaků. Typickými psychickými příznaky jsou: nadměrná úzkost (matka se bojí poslat 12letého syna samotného do školy 500m pěšky), poruchy autoregulace (neovladatelné jednání – například nekontrolovatelné výbuchy hněvu) nebo poruchy myšlení (neodbytné myšlenky – například manželka jde na nákup a manžel se nemůže zbavit myšlenky, že je mu v tu dobu nevěrná). Skupinu somatických příznaků pak tvoří dýchací nebo zažívací obtíže, časté bolesti hlavy, poruchy spánku, atd.

Skupiny neurotických onemocnění
Neurotická onemocnění se řadí do několika skupin. Nejčastější skupinu představují fobické úzkostné poruchy neboli fobie, jako je například sociální fobie nebo některá ze specifických fobií (například arachnofobie – chorobný strach z pavouků). Další kategorie pak tvoří ostatní úzkostné poruchy (například posttraumatická stresová porucha) a jiné neurotické poruchy, mezi nimi poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie), hypochondrie nebo hysterie.

Léčba neuróz a její význam
Lidé trpící neurózou si svůj stav na rozdíl od psychotiků (psychóza je závažnější duševní porucha) plně uvědomují, stydí se však jít se svým problémem k odborníkovi, aby nebyli označeni za duševně choré. Trpět neurózou ale není žádná ostuda a léčba založená na medikaci nebo psychoterapii (nebo na kombinaci obou metod) může výrazně přispět ke zlepšení kvality života pacienta. Jedinou nevýhodou užívání psychofarmak je jejich návykovost, tedy, že mohou způsobovat závislost.

Pokud Vás trápí některé z výše uvedených příznaků, měli byste se svěřit, když ne odborníkovi, tak alespoň blízkému člověku, kterému důvěřujete, i to pomáhá. Závažnější formy, které člověku výrazně ztrpčují život, však zpravidla vyžadují léčbu.Čtěte na Medicínu:

Svírá Vás úzkost?

Hraniční porucha osobnosti

Kdy plastika není rozmar?

Předepsat správné léky nestačí!