Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Hraniční porucha osobnosti

Výskyt hraniční poruchy osobnosti v naší populaci je velmi častýZdroj foto: ISIFA

Hraniční porucha osobnosti je specifickou poruchou osobnosti charakteristická značnou nestabilitou v emociální oblasti, což se projevuje neadekvátními reakcemi na běžné situace každodenního života. Pro pacienty je typické, že obtížně ovládají zlost a mají nepředvídatelné změny nálad. Výskyt hraniční poruchy osobnosti v naší populaci je velmi častý.

Definice hraniční poruchy osobnosti
Hraniční porucha osobnosti (HPO) je odchýlení osobnosti od standardu, pacienti, kteří jí trpí, se pohybují na hranici psychózy a neurózy. Aby byla u pacienta diagnostikována HPO, je nutné splnění 3 kritérií pro emočně nestabilní typ osobnosti, mezi která patří sklon jednat neočekávaně bez ohledu na následky, sklon k nesnášenlivému chování a výbuchy hněvu, nečekané změny nálad a další. Dále je ke stanovení diagnózy HPO nutné vyhovět minimálně dvěma kritériím charakteristickým pro hraniční typ osobnosti, kam patří zejména neschopnost vyznat se v sobě samém, sklon vyhledávat krátké intenzivní vztahy, opakující se pocity prázdnoty, snaha o sebepoškozování a další.

Příčiny HPO
Hraniční porucha osobnosti má několik příčin, přičemž za základní je považována genetika spolu s vlivem prostředí. Výskyt HPO v rodině je rizikovým faktorem, stejně jako traumata způsobená v dětství, způsobené například v důsledku týrání nebo sexuálního zneužívání. Další možnou příčinu lze spatřovat ve výchově, dítě může například traumatizovat skutečnost, že nedokázalo splnit očekávání svých rodičů (například nedosáhlo studijních úspěchů). Někdy bývá spouštěčem HPO vážné onemocnění v dospělosti nebo trauma, ke kterému došlo v důsledku úrazu.

Život s HPOZdroj foto: Sxc.hu

Život s HPO a léčba onemocnění
Život s HPO není snadný, ani pro pacienta samotného, ani pro jeho okolí. Pacienti mají problém vyznat se sami v sobě, stejně jako v ostatních lidech, což se pochopitelně promítá do kvality jejich mezilidských, zejména partnerských vztahů. Neschopnost se ovládat vede pacienty často na okraj společnosti. Pocity prázdnoty je pak nutí ke kompenzaci - užíváním alkoholu, drog, hraním hazardních her, atd.

Léčba hraniční poruchy osobnosti spočívá v psychoterapii, při které je cílem naučit pacienta, aby přijal sebe samého, a zároveň se naučil přiměřeně reagovat na běžné situace každodenního života. Podpůrnou metodou je medikace, která může zahrnovat také podávání antidepresiv.Čtěte na Medicínu:

Jak překonat smutek z konce letní lásky

Chcete být zdraví a štíhlí? Slaďte přírodním sladidlem STEVIA!

Nepodceňujte pravidelné měření zraku

Češi umějí odpočívat, nejraději na Slovensku