Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Nepodceňujte pravidelné měření zraku

Nepodceňujtě pravidelné měření zrakuZdroj foto: ISIFA

Cílem tohoto článku je umožnit čtenáři náhled do problematiky očního vyšetření a upozornit na možná rizika zanedbání pravidelných návštěv optika či očního lékaře. Rovněž nastínit, jak samotné měření zraku probíhá a proč je nutné dodržovat pravidelné intervaly prohlídek, které v současné době díky pokročilým metodám a modernímu přístrojovému vybavení nemusí zabrat více než 30 minut.

Měření zraku představuje komplexní typ odborného vyšetření, jenž postihuje všechny hlavní aspekty zraku. Tento typ vyšetření může provést jak oční lékař, tak i přístrojově vybavený optik. Plzeň je sídlem celé řady vhodně vybavených specialistů, ať privátního či veřejného sektoru. Úkon může být hrazen z veřejného zdravotního pojištění či ze soukromých prostředků zákazníka.

Proč je měření zraku důležité

Pravidelné kontroly zraku jsou nezbytné, aby Vaše dioptrické brýle či kontaktní čočky vhodně korigovaly aktuální hodnoty oční vady. V případě dlouhé absence měření, mohou být Vaše brýle příliš slabé či silné, což může mít neblahý vliv na vývoj očních vad. Za obecně doporučený interval měření zraku je považována alespoň jedna návštěva specialisty ročně.

Dioptrické brýle

Během samotného měření porovnává optik či oční lékař aktuální měřené hodnoty zrakové ostrosti a dalších očních funkcí s minulými. V případě velkých rozpor hodnot je možné usuzovat na počínající onemocnění. Pouze správně provedené a pravidelně aplikované měření je zárukou včasné detekce očního onemocnění a uchování dobrého zraku.

Prevence nejen očních vad

Odhalení možné zrakové vady či dalšího potenciálního onemocnění, např. počínající glaukom, jsou hlavním účelem měření zraku. Nicméně oči mohou výrazně promluvit i o celkovém zdravotním stavu. Díky tomu lze při očním vyšetření diagnostikovat nemoci, které se zrakem na první pohled vůbec nesouvisí.

Absolvujete-li prohlídku poprvé a oční lékař nebo optik Vám naměří ostrost zraku v hodnotě menší než 1.0 (tzn. pod spodní hranicí optimální normy), doporučí Vám určitý typ zrakové korekce. Může se jednat o dioptrické brýle, kontaktní čočky či např. chirurgické možnosti řešení. Pokud již nosíte brýle či kontaktní čočky, vždy je berte na měření zraku s sebou.

Průběh měření zraku

Nyní si nastíníme stručný průběh hypotetického vyšetření očí. Při úvodní konverzaci se Vás specialista zeptá, jaké máte potíže se zrakem a na Váš celkový zdravotní stav. Rovněž jej bude zajímat Vaše povolání a způsob života, aby si mohl udělat lepší představu o co možná nejvhodnějším typu zrakové korekce. Obecně můžeme proces měření zraku rozdělit na fázi objektivní a subjektivní refrakce.

Přístrojové měření kvality zraku se nazývá objektivní refrakce. Jedná se o fyzikální měření refrakčního stavu oka, tedy určení množství potřebných dioptrií pro to, aby paprsky dopadajícího světla vytvořily správný obraz na sítnici oka. Samotné měření se provádí prostřednictvím specializovaných přístrojů, nejčastěji pomocí autorefraktometru. Přístrojové hodnoty mohou indikovat přítomnost problémů se zrakem a nutnost jeho korekce.

Objektivní refrakce slouží jako výchozí bod pro další krok vyšetření, jímž je subjektivní zjištění počtu dioptrií neboli subjektivní refrakce. Samotné výsledky přístrojového měření však nelze k předpisu vhodných pomůcek korekce zraku (dioptrické brýle, kontaktní čočky) použít. K tomuto účelu slouží takzvané sklíčkování.

Tuto část měření zraku zatím nelze nahradit přístroji, jelikož zrak je zcela individuální záležitostí. Kombinací všech naměřených hodnot stanoví oční specialista fundovaný závěr. Vysvětlí, jakou refrakční vadou trpíte, a navrhne způsob korekce. Rovněž Vás poučí, jaká bude vhodná optická pomůcka s ohledem na profesi, zájmy či životní styl a může rovněž pomoci s jejím výběrem.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že by měření zraku mělo patřit mezi priority preventivních zdravotních úkonů. Je důležité si uvědomit, že oční vyšetření je vhodné pro každého, nejen pro osoby nosící brýle či trpící problémy se zrakem. Překvapivě oční prohlídka může prozradit nejen to, zda máte v pořádku zrak, ale i mnoho dalšího o celkovém zdravotním stavu.

Měření zraku je stěžejní při stanovení diagnózy některých závažných chorob. Prostřednictvím očního vyšetření může specialista poukázat na vznikající systémová onemocnění, jako je vysoký krevní tlak či cukrovka. Rovněž poruchy metabolismu neblahým způsobem ovlivňují stav cév a právě oční vyšetření spolehlivě odhalí stav jejich stav.

V neposlední řadě jsou dioptrické brýle, sluneční brýle či kontaktní čočky výrazný estetický prvek, s jehož výběrem může návštěva optika pomoci. Kombinací vhodně zvoleného očního specialisty a pravidelných návštěv, máte vhodné předpoklady k docílení dobrého zraku a zdravých očí, které přispějí k bezpečnější práci, zábavě i celkově lepší kvalitě života.Čtěte na Medicínu:

Moderní biomedicínské metody mnohdy předčí standardní medicínu

Víte, co je křemelina, a jak pomáhá našemu zdraví?

Trápí Vás bolest v oblasti ledvin?

Vyzpovídali jsme hlavního lékaře protonového centra v Praze