Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Netrpíte mánií?

Mánie a maniodepresivní psychózaZdroj foto: ISIFA

Energie, odhodlání, dobrá nálada, nadšení, extroverze, společenskost… to všechno jsou pozitivní vlastnosti. Lidé, kteří je mají, jsou velice oblíbení a navenek působí šťastně. Ale co když už je toho všeho příliš a přebytek energie se stane nebezpečným nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí? V takovém případě se jedná o duševní poruchu jménem mánie.

První příznaky či epizody mánie se většinou ukazují mezi dvacátým a třicátým rokem, ale nemusí to být pravidlem, mánie je stejně častá u mužů i u žen a zatím není jasné, z čeho vzniká. Ale jak tedy poznat mánii od dobrého naladění a spousty energie? Počátky této poruchy jsou většinou spojeny s uvědomováním si větší společenskosti, kreativity a zvýšení energie, což jde většinou ruku v ruce s velice příjemnými pocity a zvýšeným sebevědomím. Člověk v této fázi nepotřebuje příliš spánku, a když už spát chce, tak spánek často nepřichází, místo toho mysl neustále vymýšlí nové nápady a projekty. Tento pozitivní stav však v určitých situacích přechází v podrážděnost a náladovost, jež jsou pro daného jedince velmi atypické. Pod vlivem mánie se lidé chovají často velice nezodpovědně a riskantně, ačkoli mimo manická období působí naopak velice pečlivě, zodpovědně a opatrně.

Mánie nekončí pouze odvážnými nápady, většinou jsou tyto nápady také realizovány. Důsledky jsou často velice vážné, často jde o dluhy, společenské znemožnění a nezřídka také o ohrožení života či zdraví, ať už vlastního, nebo z blízkých.

Jedinec trpící mánií si svého chování není vědom, proto když se nemoc projeví, může díky snížené sebekritice působit arogantně, nepříjemně nebo jako všeználek neschopný empatie a normálního kontaktu s okolím. Člověk s mánií má v mysli neustálý nový přísun dalších a dalších skvělých nápadů a okolí je nestačí sledovat. Na náznaky nesouhlasu nebo nepochopení pak nemocný reaguje buď podrážděně a agresivně, nebo je naopak žoviální, pro odlehčení používá často nevhodné vtipy plné vulgarismů a sexuálních narážek. Tento nedostatek zdrženlivosti se projevuje také v oblasti navazování vztahů. I lidé, kteří jsou běžně věrní anebo stydliví, se mohou dočasně proměnit ve svůdníky a získávat jednoho partnera za druhým. Mánie se projevuje v takzvaných epizodách či záchvatech, které po čase odezní, a člověk si uvědomí, že to, co během nich prováděl, ve skutečnosti nebyl on. Často proto lidé nemocní mánií trpí po skončení manické epizody velkými výčitkami a studem.

Samotná mánie se vyskytuje pouze zřídka, většinou je v kombinaci s depresí- v takovém případě se jedná o bipolární poruchu neboli o maniodepresivní psychózu. Dotyčnému se střídají šťastná a chmurná období, u někoho se mění během několika dnů, u jiných třeba i po měsících či letech. Tato nemoc má ve zvyku také na nějakou dobu usnout a neprojevovat se vůbec. Bipolární porucha je spojována s kreativními velikány, celá řada významných osobností vytvořila v mezerách mezi depresivními epizodami velká díla, mezi nimi je např. Petr Muk, Ludwig van Beethoven, Miloš Kopecký, Ernest Hemingway, Virginia Woolf či Ota Pavel.

Léčba mánie i maniodepresivní psychózy není možná bez pomoci odborníků z oboru psychiatrie. Jelikož si nemocný svou nemoc neuvědomuje, často je pro jeho léčbu nezbytná pomoc a podpora okolí, které jej z počátku musí k návštěvě lékaře doslova nutit.

Týká se to i vás anebo někoho z vašeho okolí? Zkuste si zodpovědět následující otázky:

1. Měli jste někdy období, kdy jste se necítili ve své kůži a:
a. Byli jste tak podráždění, že jste křičeli, hádali se a prali, i když ve skutečnosti nešlo o nic vážného?
b. Byli jste mnohem hovornější než obvykle, anebo jste hovořili neobvykle rychle?
c. Byli jste mnohem společenštější a otevřenější novým přátelstvím a vztahům než jindy?
d. Měli jste více energie než jindy?
e. Byli jste mnohem více zaujatí sexem než jindy?
f. Běžely vám hlavou velice rychle myšlenky, nebo jste nebyli schopni zpomalit jejich tok?
g. Dělali jste riskantní či nebezpečné věci, které pro vás nejsou typické?
h. Cítili jste více sebedůvěry než jindy?
i. Potřebovali jste podstatně méně spánku než obvykle?

2. Pokud jste odpověděli „ano“ na více než jednu otázku, objevily se dané projevy ve stejnou dobu?

3. Působily vám zmíněné příznaky nějaké problémy?

Pokud jste odpověděli alespoň na 5 otázek „ano“ a tyto příznaky se projevily náhle a ve stejnou dobu (viz otázka 2) a způsobily vám alespoň mírné problémy v kterékoli oblasti života (viz otázka 3), je velmi pravděpodobné, že jste v minulosti zažili alespoň slabou epizodu mánie. Nemusí to ještě znamenat, že jste psychicky nemocní. Pokud se tyto stavy neopakují a nezpůsobují vážné problémy, není nutné je zpětně řešit. Pokud se ale situace opakuje, trpíte těmito příznaky často a opakovaně a způsobují vám nebo okolí nějaké problémy, možná je na čase alespoň preventivně navštívit psychologa. Ten vám vždy dokáže poradit a případně pomoci.

Autor: Lucie DžurdženikováČtěte na Medicínu:

Hraniční porucha osobnosti

Netrpíte neurózou?

Jak vyzrát nad obavami, stresem a nejistotami?

Víte co je kyberchondrie a jak se dá léčit?