Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Jak se pozná astma?

Astma se prozatím řadí k nemocem, které lékařství prozatím neumí úplně vyléčit, ale díky lékům dokážou lékaři projevy astmatu udržet na minimu.

V dnešní době stále vzniká během roku mnoho astmatiků, v České republice tímto trpí přes 800 000 lidí, avšak je stále mnoho těch, kteří nemají stanovenou diagnózu.

Co je to astma?
Bronchiální astma je dnes jedním z nejčastějších onemocnění a charakterizujeme ho jako onemocnění, které postihuje naše dýchací cesty a z nich hlavně průdušky. Astma se prozatím řadí k nemocem, které lékařství prozatím neumí úplně vyléčit, ale díky lékům dokážou lékaři projevy astmatu udržet na minimu.

Kdo je astmatem ohrožen?
Zvýšené riziko astma je hlavně v rodinách, kde už se dříve toto alergické onemocnění objevilo. Pokud tedy měli rodiče astma, tak je velká pravděpodobnost, že vznikne astma u dětí. Doporučujeme věnovat značnou pozornost dětem, hlavně pokud se u něj objeví atopický ekzém nebo alergická rýma.

Jak se astma projevuje?
Běžně se u astmatiků vyskytují astmatické záchvaty, při kterých dojde k zúžení průdušek a průdušinek a tedy i k dušnosti. Důvodem vzniku astma je zánět, který je způsoben chybnou reakcí imunitního systému. Tyto popsané obtíže se většinou objevují náhled a také náhle nebo vlivem léčby samovolně zmizí.

Příznaky astmatu
Mezi prvotní příznaky se řadí konkrétně náhlá dušnost a kašel, který je suchý, dráždivý a neustálý. Dále je výdech u astmatiků provázen také sípavým a pískavým zvukem. Mezi další příznaky patří také lapání po dechu či nepříjemný tlak, který postižený pociťuje na prsou.

Diagnostika astmatu
Ne vždy každé zakašlání nutně znamená astma. Při diagnóze tohoto alergického onemocnění se používá několik různých vyšetření a testů. Základem je zhodnocení vašeho stavu lékařem, který může díky vyšetření zjistit zvýšenou vzdušnost plic, prodloužený výdech či pískání.

Dále se využívá k potvrzení astmatu tzv. spirometrie, což je vyšetření, který poskytne lékaři o vašich plicních objemech, průchodnosti dýchacích cest a rychlostech vzduchu při nádechu a výdechu. Toto měření se provádí pomocí speciálního přístroje, který se nazývá výdechoměr.

Podrobnější informace o druhu a závažnosti postižení vašich dýchacích cest vám mohou poskytnout bronchomotorické testy, při kterých vám lékař aplikuje do průdušek látky, které vyvolají jejich stažení nebo naopak roztažení.

Léčba astmatu
Při léčbě je základem odstranit nebo alespoň omezit veškeré látky, které tyto obtíže vyvolávají. Člověk trpící astmatem by se měl rovněž vyhýbat situacím, u kterých by mohlo dojít k vyvolání záchvatu kašle a dušnosti. Dalším krokem úspěšné léčby je léčba. Podle závažnosti a častosti vám budou lékařem předepsané potřebné léky.

Léky proti astmatu
Každému člověku, který trpí na bronchiální astma, jsou nasazeny dle vážnosti dva druhy léků. Jedná se o léky úlevové, které slouží k zastavení astmatického záchvatu. Účinek těchto léků je okamžitý. Nejedná se však o léky, které se používají pravidelně a dlouhodobě.

Dalšími léky jsou léky, které kontrolují astma. Jedná se o tzv. preventivní. Tento druh léků se užívá dlouhodobě každý den a to i v době, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky.

První pomoc při astmatu
Pokud člověk začne mít astmatický záchvat, rozepněte postiženému těsný oděv (např. košile, kravata, límeček atd.), díky čemuž zajistíte astmatikovi přísun čerstvého vzduchu. Pokud je to ve vašich silách, doporučujeme odstranit případné alergeny, které mohou mít vliv na astma.

Má-li u sebe postižený léky, který jsou nejčastěji ve formě inhalačního spreje, podejte mu je, aby došlo ke zklidnění. Astmatik by si měl sednou do polosedu, čímž se mu usnadní dýchání. Stále sledujte stav astmatika a případně přivolejte lékařskou pomoc.Čtěte na Medicínu:

Co ohrožuje naše plíce…

Detoxikace – očista lidské paměti

Úskalí léčby diabetiků v seniorském věku

Bolest hlavy…? Už jen minulostí!