Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Co ohrožuje naše plíce…

Stav plic, průdušek a horních cest dýchacích velmi souvisí s psychickými silami člověka

Stav plic, průdušek a horních cest dýchacích velmi souvisí s psychickými silami člověka i s jeho psychickou odolností. Vždyť v plicních sklípcích, v nejjemnějších plicních strukturách, dochází k okysličování krve, a tedy navázání kyslíku vdechnutého ze vzduchu na hemoglobin, součást červených krvinek. Kyslík je pak připoutaný k hemoglobinu transportován přímo k buňkám, to aby v mitochondriích – buněčných dynamech – byl spotřebován na potřebnou energii pro všechny metabolické děje i fyzický výkon člověka. Tedy platí, že čím více se díky zdravým plícím dostane kyslíku do krve, tím bude mít člověk více vitálních sil, čím více kyslíku, tím více vlastního sebevědomí. Tedy toho zdravého vědomí, že svojí každodenní práci bez námahy zvládne. Člověk se zdravými dýchacími cestami a vyrovnaným spontánním dýcháním bude mít také daleko lepší komunikační dovednosti a bude mít schopnost navazovat zdravé a trvalé sociální vztahy. Jak se to zdá jednoduché!

Na prvním místě schopnost co nejvíce okysličit krev závisí na vitální kapacitě plic, tedy na schopnosti se co nejvíce a nejhlouběji nadechnout, a také co nejvíce vydechnout a zapojit při tom bránici, popřípadě další břišní svaly. Lidé, kteří jsou schopni spontánně a svobodně dýchat v každé situaci, které život nutně přináší, se více ve společnosti prosadí a budou v konečném důsledku úspěšnější. Schopnost nádechu ponejvíce souvisí se svaly, které se podílejí na nádechu a výdechu, také i s nervovým řízením těchto svalů, které je řízeno a koordinováno z mozku. Důvody „nedýchání“ nebo pocitu, že nemohu ve společnosti určitého člověka dýchat, jsou většinou ryze emocionálního původu a pokud chceme tyto psychické bloky z podvědomí trvale odstranit, je třeba zapracovat vhodnými metodami na vlastní emocionalitě.

Dechové techniky jsou také jednou ze základních součástí praktik jógy a z fyzického i psychického hlediska mají veliký smysl. Správně prováděné jógové techniky nádechu a výdechu se zpětně odrazí právě v emocionální rovině člověka.

Správně prováděné jógové techniky nádechu a výdechu se zpětně odrazí právě v emocionální rovině člověkaZdroj foto: Pixmac.cz

Na druhém místě stojí zátěže, které se v plicích nebo horních cestách dýchacích nacházejí. Ty mohou mít původ jak mikrobiální, tak se může jednat o toxiny z životního prostředí. Mezi mikrobiálními toxiny uveďme zejména infekční ložisko, tedy určitým způsobem opouzdřený útvar ve velikosti většinou pod 1 mm (jsou známy z detoxikační praxe ale útvary též daleko větší), kdy infekce po prodělané nemoci již není aktivní, přechází do latentního stavu, tedy ukryje se uvnitř ložiska, a škodí organismu skrytě skrze svoje mikrobiální toxiny, které z prostoru uvnitř ložiska vylučuje, a tím poškozuje zejména nervový systém okolních tkání právě těmito mikrobiálními toxiny, které jsou povětšinou silnými neurotoxiny (vzpomeňme na účinky botullotoxinu při znehybnění mimických svalů obličeje).

Největší úspěch C.I.C. metody a terapií pomocí preparátů Joalis spočívá v tom, že dokáže vyprovokovat vlastní imunitní systém, a ten posléze velmi elegantně a rychle tato ložiska odstraní. Tím se pak pacient rychle zbaví například stále a často se opakujícího zánětu průdušek či chronických laryngitid nebo zánětů horních cest dýchacích.

Vzduch, který dýcháme ovlivňuje naše zdravíZdroj foto: Freeimages.com

Dalším podstatnými toxiny jsou ty toxiny, jež jsou součástí vzduchu, který vdechujeme do plic. Vzduch je totiž směsicí, byť ve stopových množstvích, téměř všech představitelných látek, tedy i toxinů, zvláště ve městech a průmyslových oblastech, v blízkosti rušných silnic. A tak jsou plíce nejúčinnější cestou vstřebání většiny kovů na molekulární úrovni. Na prvním místě jmenujme rtuť, která se bude do vzduchu dostávat stále, pokud se budou spalovat jakékoliv fosilní paliva. Dále je to celá skupina chemických látek, které zanášejí plíce a často se v nich usazují. Velice nebezpečný je cigaretový kouř, a to obzvláště pro pasivní kuřáky. Obsahuje totiž okolo 100 různých chemických látek, z nichž několik z nich jsou prokázanými karcinogeny pro člověka, například kadmium nebo benzoapyren, který doslova umí rozleptávat lidskou DNA. I na tyto kapitoly metoda C.I.C. pamatuje a věnujeme se jim.

Rentgen plicZdroj foto: Freeimages.com

Posledními neméně závažnými částicemi jsou jakékoliv částice, které jsou ve velikosti okolo 2 mikrometrů, neboť ty jsou schopny doputovat dolů plícemi až do plicních sklípků a tam se usadit. Podstatnější je, že ve plicních sklípcích dokáží setrvat i desítky let a způsobovat chronické i psychické potíže. Takovými částicemi může být obyčejný prach všudypřítomný ve vzduchu, popílky z nekvalitních kotlů, kde se spaluje uhlí, truhlářský prach, částice ze stavebních hmot ve stavebním průmyslu a podobně.

Metoda C.I.C. pomocí unikátních preparátů Joalis dokáže vyprovokovat zvýšený pohyb řasinek na povrchu plic, které pak unášejí směrem vzhůru spolu s hlenem tyto miniaturní částice, které pak mohou být vyplivnuty nebo vykašlány. Zdravotní význam takové detoxikace organismu může být nesmírný.

Ing. Vladimír Jelínek

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz.Čtěte na Medicínu:

Vyzpovídali jsme hlavního lékaře protonového centra v Praze

Nepodceňujte pravidelné měření zraku

Jaké jsou metody odstranění presbyopie?

Cukrovka a její formy