Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Druhy toxinů, aneb co tělu škodí?

Foto: ProfimediaTaké si často pohráváte s myšlenkou detoxikace, ale stále to odkládáte? Cítíte se jako námořník na lodi? Jednou jste plní energie a jindy se Vám motá hlava, jste unavení, vše se s vámi točí a nemáte náladu? Pocit fyzické i psychické vyčerpanosti může být symptomem zatíženého organismu toxiny a to je doba, kdy by jsme měli svému tělu co nejdříve odlehčit a nečekat, až nás zdravotní potíže přivedou do čekárny k lékaři, kde své tělo vystavíme dalším zatěžujícím toxinům ve formě bakterií, virů a infekcí, od pacientů, kteří tam byli před námi.

Detoxikace nám vrátí sílu, náladu i zdraví.

Člověk žije v neustálém stresu, který už ani nevnímá. Oproti tomu se naše tělo denně musí vypořádat se spoustou vnitřních i vnějších zátěží a stejně jako žádná studna není bezedná, tak i naše tělo není bez hranic. Každý organismus má své hranice a pokud je překročíme, tělo ztrácí schopnost s toxiny bojovat a náš lymfatický systém se zpomalí a jedy, kterým se vystavujeme se v těle začnou usazovat a postupně nám odchází veškerá energie z těla a nastupují zdravotní potíže.

Aby jsme si uvědomili, čemu náš organismus denně vystavujeme, podíváme se nyní na běžné toxiny, se kterými žijeme a které nám škodí. Toxiny můžeme rozdělit do několika skupin, podle charakteru, způsobu vzniku a mnoha dalších kritérií.

Vnější toxiny

Jsou součástí naší stravy, tekutin a vzduchu, který dýcháme. Náš organismus se s nimi vypořádává díky dokonalému imunitnímu systému, jestliže přesáhneme jeho možnosti, dojde k hromadění.

Jedovaté kovy - rtuť, olovo, cín, nikl a řada dalších. S kovy se lidský organismus setkává vždy i v přírodě, např. rostliny vyrůstající z půdy mají vysokou koncentraci některých kovů a přináší je do organismu, ale v moderní civilizaci množství těžkých kovů prudce stoupá a tělo ztrácí rozptylovací schopnost samotné přírody a koncentrace v těle stoupá např. i užíváním amalgánových blomb a jiných zubních materiálů.

  • Chemické látky - dioxiny, ftaláty, polychlorované bifenyly, aldehydy, uhlovodíky
  • Automobilové zplodiny - vznikají spalováním benzínu, nafty, minerálních olejů, otěrem pneumatik
  • Léky - léky mohou v těle přetrvávat celý život a působit toxické problémy
  • Pesticidy, insekticidy, fungicidy - látky, běžně užívané v zemědělství
  • Přídatné látky v potravinářství - tzv. éčka

Foto: Sxc.hu

Očkovací látky, zubní materiály, kosmetické prostředky (zvláště ty levnější, přinášejí do organismu celou škálu chemikálií), domácí prostředí (barviva, impregnace, lepidla atd.)

  • Mikroorganismy - představují nejzávažnější toxické zatížení pro náš organismus.

Bakterie, viry, plísně (nejznámější Candida), paraziti a prvoci

Většina mikroorganismů produkuje jedovaté látky bílkovinné povahy, jež poškozují organismus hostitele. Některé vypouštějí toxiny již při běžné infekci, jiné ve stavu infekčních ložisek. Produkce mikrobiálních toxinů je ze zdravotního hlediska velmi vážná záležitost a může ovlivňovat celý náš život. Toxiny mikroorganismů mají různou toxicitu a tím i rozdílný dopad na organismus. Nejznámější je toxin,produkovaný beta- hemolytickým streptokokem.

Zbavit tělo mikrobiálních toxinů je záležitostí mnoha druhů detoxikace , léčivých bylin a přírodních produktů. Jen samotné vyčištění střev je v tomto nedostatečné a je zapotřebí užívat při detoxikaci i cíleně vybrané léčivé látky. 

Potraviny jako příčina vzniku toxinů - cukr, sůl, mléko, maso a mnoho dalších.

Dalším typem toxinů jsou infekční ložiska neboli focusy

Jsou to opouzdřené infekce, které se nacházejí na sliznicích, pod sliznicemi nebo v jiných strukturách v jakémkoliv orgánu v našem těle, v kostech a kloubech.

Vznik ložiska - nejčastěji vzniká z hlenů a čím déle se hlen v těle vyskytuje, tím vytváří pevnější vrstvu, která se rozkládá jen velmi obtížně. Další podmínkou pro vznik ložiska je infekce.

Infekce mohou být získané z těla matky, které se dostávají do těla plodu krevním oběhem. Tímto způsobem se rodí děti s chronickými potížemi, které se nemusí projevit hned po porodu, ale patří mezi ně ekzémy, astma, chronické choroby ledvin, jater, dýchacího ústrojí, nemoci CNS.

Druhým zdrojem jsou infekce získané. Jakmile se mikroorganismům podaří vniknout do těla, mají jediný cíl a to množit se. To se samozřejmě našemu tělu nelíbí a proti tomu se staví naše imunita. Okamžitě dochází k boji a v poslední době k tomu přicházejí na pomoc antibiotika, díky kterým naštěstí velmi často tento boj vyhráváme. Bohužel se často stane, že některé mikroorganismy přežijí a stihnou se před imunitním systémem schovat do hlenových obalů. V ložisku nemá infekce prostředí k rozmnožování.

A jak ložiska fungují?

Ložiska se po určité době rozpadávají a infekce se uvolňuje zpět do těla a vznikají reinfekce, tedy opakující se nemoci. Opakují se borreliové, salmonelové infekce, různé virózy, plísně. Takto uvolněné infekce jsou ale již oslabené a nemají tak závažný průběh.

Vzhledem k tomu, že se infekce nemůže v ložisku rozmnožovat, přechází do režimu produkce mikrobiálních toxinů, které přes obaly pronikají do organismu.

Ložiska sama o sobě poškozují funkce orgánů a blokují průchod energie čchi podle starých čínských lékařů, což se projevuje nedostatkem vitality a schopnosti organismu odolávat zátěži.

Nejzávažnějším důsledkem infekčních ložisek je jejich působení přímo na funkci buňky. Ložiska oslabují imunitní systém a připravují organismus na příchod soukmenovců nebo jich samotných. Oslabují imunitní systém jak z centrálního, tak i z lokálního hlediska a budují si tím pozici vítěze.

Foto: Sxc.hu

Podmínky pro vznik ložiska - stres, špatný životní styl, genetická výbava, životní prostředí

Jeli člověk dobře protistresově vybaven a má dobrý genetický základ, nemusí úzkostlivě řešit způsob stravování, pokud je ale člověk oslaben, měl by se vyhýbat škodlivým potravinám a stresu. Pokud se rozhodneme pro detoxikaci, měli bychom si nejdříve ujasnit dané postupy, které nás přivedou ke konci a k úspěšnému vyléčení nemocí. Člověk po celou svojí existenci vyhrál boj s divokou zvěří, ale mikroorganismy jsou mnohem zákeřnější a rafinovanější než divoká zvěř. Jsou totiž okem neviditelný, postupují promyšleně a kolektivně a jsou schopny se obětovat pro existenci svého druhu. Užívat detoxikační produkty bez promyšlení zůstane bez vytouženého efektu.

Prvním krokem v detoxikaci je odstranění ložisek, dále odstranění volných infekcí, odstranění neživých toxinů, odstranění ložisek v podřízených tkáních, odstranění zdroje mikrobiálních toxinů, odstranění solí a nakonec vyloučení metabolitů.

Toxiny způsobují poruchy imunity, poškozují funkce orgánů a tkání.

Člověk by měl přijmout detoxikaci za vlastní a alespoň 2x do roka provést očišťovací kůru, která nás ochrání po celý rok před vznikem vážných nemocí. Běžné nemoci mohou být příčinou výskytu vážnějších civilizačních chorob, které se pak těžko léčí a je potřeba užívání léků. Následkem je další a další zanášení lidského organismu chemickými látkami, které kromě vlastních negativních účinků na náš organismus, mají ještě vedlejší účinky a lidé často umírají ne na nemoci samotné, ale na vedlejší účinky léků samotných. Smrt způsobená vedlejšími účinky léků se řadí v žebříčku úmrtnosti na třetí místo, před ní jsou na 1. místě smrt způsobená zásahem lékařů a na 2. místě jsou lékařské chyby a omyly. No není to krásná vyhlídka na užívání barevných pilulek? Dočasně nám sice pomůžou, ale z dlouhodobého hlediska nás nečeká vůbec nic příjemného.

Detoxikace je pro lidský organismus potřebná pro udržení pevného zdraví.

Michaela Baumanová

Použitá literatura:

Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa JonášeČtěte na Medicínu:

Deprese, nemoc této doby

Očistou těla k uzdravení