Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Dvě tváře cholesterolu

Nedávné průzkumy ukázaly, že užívání léků na cholesterol zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu. Lidé však začínají být za své zdraví více zodpovědní, a protoh čím dál častěji hledají i další, šetrnější cesty, jak tomuto problému dát jednou provždy sbohem!

Jeslti se o něčem v souvislosti s lidským zdravím mluví, pak je to právě vysoký cholesterol. Není divu. Zvyšuje totiž riziko onemocnění srdce a cév, nejčastější příčiny úmrtí v České republice. Aktuální statistiky uvádějí zarážející čísla. Věděli jste, že zvýšeným cholesterolem trpí až 70 % dospělé české populace? Čím dál častěji postihuje také mladé lidi; výjimkou nejsou ani děti.

Diagnostikovali vám vysokou hladinu cholesterolu? Pak jste se právě připojili ke 30 % Evropanů, které trápí stejný problém. Možná jste stejně vystrašení jako oni, ale uvědomte si, že bez něj byste nemohli žít. Závisí na něm buňky, nervy, některé hormony, dokonce i tvorba vitaminu D.

Vyváženost především
Pro zdraví je důležitá nejen celková hladina cholesterolu, ale především poměr jednotivých složek –„hodného“ HDL cholesterolu a „zlého“ LDL cholesterolu. Pozornost veřejnosti se léta upírá k LDL cholesterolu, který může za usazování cholesteolu v cévách. Ale příliš nízká hladina HLD cholesterolu může být také riziková! HLD cholesterol totiž odvádí cholesterol z tkání zpět do jater, a pokud to nezvládá, bude se i přes cílenou léčbu ve tkáních usazovat dál. A nepomůžou ani speciální diety.

Postupné uspávání cév

Klinická studie potvrzuje: preparáty Joalis snižují hladinu cholesterolu
Metoda CIC – cílená a kontrolovaná detoxikace – vnímá člověka celostním pohledem. Je si vědoma toho, že lidský organismus nelze jen tak ovládnout. Všechno v něm funguje na základě jeho vlasntích pravidel. CIC metoda tato pravidla plně respektuje a pomáhá tělu posílit jeho očistné a regenerační funkce. Základem je důkladná detoxikace jater. Právě játra totiž vyrábí i odbourávají cholesterol a také skrze ně vede nejdůležitější detoxikační cesta toxinů rozpustných v tucích. Ty játra často poškozují. Kromě hmotných toxinů, jako jsou různé viry, bakterie, chronické infekce nebo chemické toxiny, sem musíme počítat i patologické působení stresu a emočních zátěží – zejména vzteku a agresivity.

Pro správnou činnost jater je nutné aktivovat imunitu a zbavit tělo všech poškozujících látek. Toho docílíme díky unikátnímu informačnímu přípravku Joalis LiverDren. V případě problémů s cholesterolem je vhodné doplnit ho ještě přípravkem Joalis Achol.

Česká firma Joalis, která metodu CIC s úspěchem používá již více než 15 let, ví, že přípravky Joalis mají na hladinu cholesterolu blahodárný vliv. Proto si nechala připravit pilotní studii: Sledování léčených pacientů s dlouhodobě vysokou hladinou cholesterolu užívajících potravinové doplňky Joalis LiverDren a Joalis Achol, jejímž cílem bylo zjistit účinnost těchto přípravků na snížení hladiny celkového cholesterolu, snížení hladiny LDL cholesterolu a stabilizace hladiny HDL cholesterolu v krvi, a to u pacientů s hypercholesterolémií, léčených v souladu s guidelines ČLS JEP. Do studie, trvající 6 měsíců, bylo zařazeno 50 pacientů v 7 centrech praktických lékařů České republiky. Lékař ani samotný pacient přitom nevěděli, zda pacient užívá aktivní přípravky, či placebo.

V závěru studie byly zkoumány a porovnávány výsledky u skupiny užívající placebo a skupiny užívající přípravky Joalis. U experimentální skupiny pacientů došlo –v porovnání s kontrolní skupinou – k poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL o 20–120 %. Takový trend naznačuje, že při pokračování studie na vyšším počtu pacientů bude skutečná účinnost kombinovaného užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol prokázána.

Jde to i jinak: Joalis
Studie potvrdila, že přírodní cesta k řešení zdravotních potíží existuje. Je škoda, že jsou přírodní přípravky a alternativní poradci vytlačováni na okraj trhu. Bylo by daleko užitečnější hledat cesty, jak propojit klasickou a alternativní medicínu, a začít lidem skutečně pomáhat.

Více o metodě řízené a kontrolované detoxikace na www.joalis.cz nebo www.eccklub.cz.

Zdoj foto: sampohotostock.czČtěte na Medicínu:

Co dělat, aby trávení fungovalo správně jak má

Matcha tea – cesta z plantáže až do čajové konvice

Černý zázrak Vám pomůže doplnit chybějící železo