Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

Léková karta může zachránit pacientovi život

Léková karta může pacientovi zachránit život

Dýchací obtíže, kožní problémy, ale také selhání jater nebo zástava srdce představují vážná rizika ohrožující pacienty, kteří zároveň užívají více druhů léků. Kontraindikace ročně zaviní smrt několika desítek pacientů. Jak lze tomuto jevu předejít? Vzhledem ke svobodné volbě lékaře a absenci elektronického systému, který by shromažďoval kompletní informace o pacientech, jen stěží.

Riziko kontraindikace je vysoké
Obvodní lékař nebo specialista často nemá ani potuchy, že je jeho pacient současně v péči jiného odborníka. Výsledkem vzájemné neinformovanosti může být zmaření léčby, zhoršení zdravotního stavu, nebo dokonce úmrtí pacienta v důsledku kontraindikace neboli nežádoucího spolupůsobení některých druhů léčiv.
Případy poškození zdraví způsobených kontraindikací se však netýkají pouze jednotlivých skupin léků, ale také kombinování léků s některými doplňky stravy, a dokonce i potravinami.
Mediální osvěta upozorňující na riziko kontraindikace pomáhá tento problém částečně zmírnit, výsledkem je, že se pacienti více zajímají o složení léků, které užívají, někteří dokonce čtou příbalové letáky, případně se radí s personálem v lékárně. O komplexní řešení se samozřejmě zdaleka nejedná.

Projekt Lékové karty
Na tuto situaci v zájmu ochrany veřejného zdraví zareagovala společnost BENU Česká republika a. s., a to projektem Lékové karty. Jen pro zajímavost, výsledky výzkumu provedeného lékárnami BENU v lednu 2015 ukázaly, že pouze 60% pacientů si je vědomo, že neexistuje subjekt zodpovědný za kontrolu předepsaných léků od různých specialistů a jejich vzájemného spolupůsobení, a že tato absence dozoru může být životu nebezpečná. Ukázalo se, že pouze 61% z tisíce dotázaných znalo český ekvivalent slova kontraindikace, a na otázku, zda pacienti vědí, jakým způsobem smí své léky kombinovat, odpověděla čtvrtina dotazovaných, že ne. Síť lékáren BENU proto přišla s řešením, jak hlídat kontraindikace alespoň svých zákazníků – pomocí BENU lékové karty.

Léková karta BENU
Léková karta umožňuje odbornému personálu lékáren BENU sledovat vzájemné působení veškerých léků vydaných na předpis, stejně jako léků volně prodejných a doplňků stravy, které lidé užívají a nakupují v síti lékáren BENU. Díky tomu lze pacienty již při výdeji upozornit na případné nežádoucí interakce, které mohou být zdrojem četných zdravotních rizik. Jak bylo uvedeno v úvodu, tyto informace jsou pro pacienty velmi důležité, neboť se je nedozví z příbalového letáku a zpravidla ani od lékaře (který nemá k dispozici kompletní přehled o všech lécích či doplňcích stravy, které jeho pacienti užívají, nebo kupují v lékárně). Léková karta tak může v některých případech zachránit nejen zdraví, ale také život pacientů.

Do projektu „Léková karta BENU“ může vstoupit každý, kdo vyplní a odevzdá žádost v libovolné z lékáren BENU. Formulář žádosti o vystavení lékové karty najdete také na stránkách www.benu.cz.Čtěte na Medicínu:

Co dělat, aby trávení fungovalo správně jak má

Matcha tea – cesta z plantáže až do čajové konvice

Dvě tváře cholesterolu