Měsíční zpravodaj o zdraví

  • Exkluzivní články
  • Odborné rady
  • Doporučení
  • Tipy k nákupu
Chci odebírat
E-mail: Rok narození: Kraj: Odeslat

C.I.C. metoda – cesta ke zdraví třetího tisíciletí

Metoda C.I.C. vychází ze skutečných kořenů zdravotních potíží a nemocí.

Konečně se zrodila metoda, která vychází ze skutečných kořenů zdravotních potíží a nemocí. Tato metoda začíná tam, kde klasická medicína končí. Je to metoda holistická (holos-celý), to znamená, že se zabývá zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky metody C.I.C. jenom potvrzují, že na zdraví člověka je třeba se dívat jako na spojení zdravé psychiky a emocionality stejně tak jako na zdravé fyzické tělo. Jedno bez druhého nemůže existovat. Tak například nedostatek pozornosti a lásky v dětství, (u ženy je velmi podstatná především role jejího otce), může v dospělosti vést ke konkrétním zdravotním problémům spojenými s dýchacími cestami, kůží nebo psychickými nevyrovnanostmi.

Pro metodu C.I.C. je velmi důležité nalezení vlastního sebeocenění člověka. Vždyť řada nemocí vychází vlastně z vědomí, že si člověk neváží sám sebe na základě toho, jak byl v dosavadním životě okolím nepřijímán a jak nebyly dostatečně oceňovány jeho schopnosti a snahy.

V čem je metoda převratná?
Lze jednoduše říci, že se jedná o metodu očisty (detoxikace) jednotlivých tkání. Základem úspěšnosti je pochopení skutečnosti, že nelze vyčistit lidské tělo nějakou jednoduchou metodou najednou, ale je třeba postupovat po logických částech – po orgánech, tak jak je zná klasická medicína. Očista ledvin a s tím související očista ženských gynekologických orgánů bude například probíhat zcela odlišně než očista jater, nebo dýchacích cest a s tím související očista dutin.

Druhým objevem tvůrců metody je pochopení skutečnosti, že bez znalosti od čeho vlastně chceme lidské tělo očisťovat nelze dost dobře účinné detoxikační přípravky sestrojit. Jinak se tedy tvoří přípravek Joalis, který používáme na očistu od toxických kovů, které často souvisejí s bolestmi hlavy, a jinak se bude konstruovat přípravek, který má za úkol detoxikovat gynekologické ústrojí ženy od kvasinek a s nimi souvisejících výtoků. Jednotlivé přípravky v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a vtisknutí holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni, a tato kombinace je pak spouštěčem očistné reakce samotného organismu.

Genialita daného přístupu spočívá v tom, že se ve skutečnosti jedná o nastartování přírodních přirozených samouzdravujících pochodů lidského těla. Pokud je toxin přítomen, tak dochází k jeho vyloučení díky působení samotného imunitního systému člověka již v prvních dnech a týdnech užívání přípravků. Pokud toxin není přítomen, nedojde ke spuštění imunitní odezvy. Z toho vyplývá, že tato metoda je vhodná ke kombinaci jakékoliv jiné léčby nebo nějakého alternativního postupu. Pokud člověk užívá léky, užívá je dále, jenom přidá přípravky Joalis.

Indikace člověka
Zcela nejlepším postupem je, pokud si člověk nechá zjistit mapu toxinů speciálním, k tomu určeným přístrojem Salvia od zkušeného poradce, kteří v České republice již řadu let působí. Výsledkem takové indikace je návrh nejlepšího očistného programu, který vede k samouzdravení postiženého orgánu a to již překvapivě brzy. To ostatně prokazují již desetitisíce lidí, kteří metodou C.I.C. prošli nejen v České republice, ale také v řadě jiných evropských zemí.

Se kterými zdravotními obtížemi má metoda největší zkušenosti
Po více jak desetileté zkušenosti s touto inovátorskou metodou lze prohlásit, že snad neexistuje žádné onemocnění (kromě prokazatelně geneticky podmíněných), které by se nedaly spojit s výskytem konkrétních toxinů v konkrétních tkáních. Naštěstí většina běžných civilizačních onemocnění a neduhů lze vhodně zvoleným očistným postupem ovlivnit. Nejlepší a dlouhotrvající efekty se u dospělých i u dětí dosahují u alergií, ekzémů, slabých imunit a časté nemocnosti, bolestí hlavy, bolestí zad, potíží spojených s dýchacími cestami, astmat, problémy gynekologického ústrojí, problémy močového traktu a podobně.

Marika, 31 let
Od 15 let migrény se zvyšující se frekvencí a intenzitou. Léčena 6let na neurologii. Pomocí antiepileptik (3roky stálého užívání) pouze snížena frekvence. Po změření toxické mapy nelezeny především zátěže v oblasti jater a hypofýzy. Po 3 měsících užívání přípravků došlo k snížení frekvence i intenzity, za další 4 měsíce k úplnému odeznění migrén. Nyní již 3 roky bez jakýchkoliv bolestí hlavy.

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích. Informace na www.joalis.cz.Čtěte na Medicínu:

Co ohrožuje naše plíce…

Kdy plastika není rozmar?

Předepsat správné léky nestačí!

Skladba potravy ovlivňuje úspěšnost početí